Nieuwe leden

Je bent als gast van harte welkom om te komen luisteren bij een repetitie, en mee te doen. Bij de eerste kennismaking ontvang je van het bestuur algemene informatie over het koor, en je krijgt een 'buddy' toegewezen uit jouw stemgroep waaraan je je vragen kwijt kunt.

 

Wil je lid van het koor worden, dan volgt na ongeveer 3 keer luisteren/meezingen een stemtest, waarbij naast de dirigent ook een bestuurslid of stemgroeplid aanwezig is. 

·       Zowel jij als het koor kunnen “nee” zeggen!

·       Daarna wordt de definitieve beslissing genomen, en gaat het contributie betalen in.

Na de stemtest krijg je uitleg over het gebruik van een MIDI player voor het thuis oefenen, en toegang tot de leden informatie op de site.

 

Het is de intentie van het koor om aan alle leden ieder jaar (gratis) stemcoaching door de dirigent aan te bieden. Dit houdt in: een half uur met hem aan het werk - of anderhalf uur als je samen met je stemgroep coaching ontvangt - waarbij hij met je stem oefent en je tips meegeeft.


Met dit contactformulier kun je contact met ons opnemen

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Contributie

De contributie bedraagt €23 per maand, te storten op:  NL39 RABO 0120344149 t.n.v. HVE.

Liefst per kwartaal, half jaar of jaar betalen.

 

In de statuten staat dat als je het lidmaatschap opzegt, je gehouden bent (lees: kan worden) om tot het einde van het kalenderjaar je contributie door te betalen. De achtergrond daarvan is dat als opeens veel leden tegelijk het lidmaatschap opzeggen we in de problemen komen met langlopende financiële verplichtingen, zoals het contract met de dirigent. Tot nu toe heeft er zich nog geen situatie voorgedaan waardoor we deze regel hebben moeten toepassen. 

Afmelden voor een repetitie

Jos Kerkhoven    06 234 94 663       jjmkerkhoven@gmail.com

of via de WhatsApp HVE groep of persoonlijk bericht